Zrównoważone Korzyści - Lookale

Zrównoważone Korzyści

Zrównoważone Korzyści to idea związana z pro-ekologicznym wykorzystaniem mieszkań, domów, pokoi oraz obiektów turystycznych.

Budownictwo jako podstawowy element rozwoju cywilizacyjnego otacza człowieka na każdym etapie życia , towarzyszy jako miejsce zamieszkania stałego oraz czasowego , jako miejsce pracy zdalnej, pobytu podczas wyjazdów zawodowych , wakacyjnych czy podróży.

Znaczący rozwój społeczeństw przez ostatnie 70lat , ponad 3 krotne zwiększenie populacji ludzi na świecie spowodowały gwałtowną , wymykającą się spod kontroli urbanizację ukierunkowaną na zaspokajanie coraz bardziej rozległych potrzeb mieszkaniowych związanych również z znacznym rozwojem turystyki.

Globalizacja i rozwój przemysłu w tym budownictwa znalazły negatywne odbicie w zdegradowanym stanie kurczącego się środowiska naturalnego . Rozmiary naszej planety jej bogactwa są ograniczone a wzrost zasobów mieszkalnych nie może trwać w nieskończoność.

Zrównoważone Korzyści to dążenie do społecznej i ekonomicznej harmonii z poszanowaniem środowiska naturalnego poprzez:

Budowanie zrównoważonej społeczności Gospodarzy oraz Gości z poszanowaniem wspólnych korzyści oraz z dbałością o środowisko naturalne

Promowanie turystyki – negatywnych skutków rozwoju turystyki dla naszego klimatu Udostępnianie własnych mieszkań, domów, pokoi na cele mieszkalne, zawodowe, turystyczne Korzystanie z zasobów mieszkalnych udostępnianych przez innych

Inwestowanie w rozwiązania ekologiczne w mieszkaniach i obiektach hotelowych , zwiększające efektywność energetyczną , zmniejszające koszty eksploatacyjne oraz podnoszące jakość życia I przebywania nie tylko swojego ale i innych

Adaptacja do funkcji mieszalnych I turystycznych nierentownych , powierzchni komercyjnych oraz przemysłowych , opuszczonych fabryk

Promowanie budownictwa ekologicznego i energooszczędnego

Renowacja już istniejących budynków oraz mieszkań przy wykorzystaniu materiałów pozyskanych z jak najmniejsza szkodą dla środowiska

Chętnie poznamy Twoje opinie, pomysły dotyczące Zrównoważonych Korzyści przesłane mailem na adres:

zk@lookale.pl